Modułowe centra mocy.
Konfiguracja, połączenie, gotowe!

Energooszczędny 2-obwodowy system chłodniczy ONI w wersji kontenerowej z chłodnicami bezglikolowymi na górze.

Zapotrzebowanie na modułowe centra energetyczne w ostatnich latach gwałtownie wzrosło. Przyczyną tego rozwoju jest z pewnością szybka dostępność, elastyczność i oszczędność miejsca w tych wysokowydajnych systemach ONI. Od chłodzenia i zimnej wody po energię cieplną i zasilanie sprężonym powietrzem, w tym pompy, zbiorniki i jednostki sterujące - cała technologia jest rozmieszczona kompaktowo i oszczędzając miejsce w jednostkach modułowych.

Widok z wnętrza kontenera - centrum energetyczne do zaopatrywania w wodę chłodzącą

Najwyższa technologia i produkty wysokiej jakości łączą się w naszych modułowych centrach energetycznych. Gotowa do użycia instalacja modułowych centrów energetycznych i późniejsze testy odbywają się w naszym głównym zakładzie w Lindlar.
Jest to zasadniczy warunek wstępny maksymalnej efektywności energetycznej i maksymalnej niezawodności działania systemów. Po kontroli końcowej moduły są przewożone w podróż do odpowiednich miejsc na całym świecie.
Jedyne, co pozostaje do zrobienia, połączenia i wykończenia!