Innowacyjna technologia ONI zapewnia
najwyższą jakość wody chłodzącej.

Najwyższa jakość wody chłodzącej bez użycia biocydu.

Jakość wody w obiegach chłodniczych ma decydujący wpływ na efektywność energetyczną, bezpieczeństwo eksploatacji i procesów oraz koszty eksploatacji i konserwacji instalacji produkcyjnych, obiegów systemowych i ich komponentów! Doświadczenie praktyczne pokazuje, że stosunkowo duża liczba firm musi zmagać się z wysokimi kosztami eksploatacji i utrzymania z powodu złej jakości wody chłodzącej, a w niektórych przypadkach nawet z przestojami w produkcji. Na przykład pracownicy zajmujący się konserwacją starają się przeciwdziałać temu problemowi - z większym lub mniejszym powodzeniem - za pomocą różnorodnych środków i instalacji sprzętowych.
Znaleźliśmy skuteczne rozwiązanie z zupełnie nowym podejściem systemowym!

Zanieczyszczenie wody chłodzącej przez bakterie, wirusy, algi i grzyby jest zazwyczaj kontrolowane przez dodanie substancji chemicznych. Oprócz problematycznej obsługi, powstają znaczne koszty i rzadko osiąga się trwały sukces. Ponadto pozostaje problem zanieczyszczenia cząstkami stałymi, od szybko osadzającego się gruboziarnistego ziarna po rozpraszające ziarno drobnoziarniste. Opracowana przez nas technologia systemowa ONI-AquaClean rozwiązuje ten problem za jednym zamachem!

ONI-AquaClean zdecydowanie poprawia jakość wody.

Jakość wody może ulec znacznej poprawie w stosunkowo krótkim czasie. W praktycznych zastosowaniach, żadne cząsteczki stałe nie były wykrywalne po zaledwie 1 tygodniu pracy. Na przykład obciążenie biologiczne wody chłodzącej zostało zredukowane ze 100.000 KbE/ml*) do ok. 100 KbE/ml i tym samym zredukowane o 99,9 %! Maksymalna wartość dla wody chłodzącej wynosi 10 000 KbE/ml. Innym pozytywnym efektem jest utlenianie rozpuszczonych metali przez ozonowanie. Powstałe w ten sposób produkty utleniania są następnie usuwane z wody poprzez ultrafiltrację. Efekt ten znacznie zmniejsza korozyjność wody chłodzącej i tym samym stosowanie środków antykorozyjnych.

Od filtracji do technologii dozowania

ONI oferuje rozwiązania systemowe w zakresie uzdatniania wody i uzdatniania wody w systemach chłodzenia od najmniejszej do największej wydajności. W praktyce dostarczamy systemy dla zakresu mocy systemów chłodzenia od 5 do 150.000 kW. Nasze ekonomiczne rozwiązania systemowe obejmują cały zakres wymagań, od ochrony antykorozyjnej i filtracji po ochronę biologiczną.

filter doppelschmutzfänger
P1080224
ZKW-3-Siebkorbfilter
Wasseraufbereitung