Bezpłatne ciepło odpadowe jako cenna energia użytkowa dzięki odzyskiwaniu ciepła!

Optymalizacja zapotrzebowania na energię dzięki innowacyjnej technologii

Nasze systemy odzysku ciepła są stosowane na całym świecie przez klientów z różnych gałęzi przemysłu. Klienci nie tylko redukują koszty energii, ale także w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony środowiska. Bezpłatnie i bez zobowiązań poinformujcie Państwo również o możliwościach wykorzystania ciepła odpadowego w Państwa przedsiębiorstwie!

W prawie każdym przedsiębiorstwie przemysłowym ciepło odpadowe jest dostępne do dalszego wykorzystania!
Na przykład z produkcji sprężonego powietrza, wody chłodzącej lub najróżniejszych procesów cieplnych. Nawet ciepło odpadowe z wody chłodzącej o temperaturze 35 °C może być idealnie wykorzystane do ogrzewania biur, pomieszczeń socjalnych i warsztatów dzięki naszym systemom odzysku ciepła.

Dzięki tej technologii systemowej, raz płatna energia jest wykorzystywana nie tylko raz, ale co najmniej dwa, a nawet trzy razy. Szczególnie w energochłonnych operacjach, gdzie procesy i maszyny są chłodzone, hartowane i wyżarzanie pieców lub topialni, istnieją idealne punkty wyjścia do wykorzystania odzysku ciepła ....pod warunkiem, że istnieje zapotrzebowanie na energię cieplną lub ciepło procesowe i energia ta musi być wcześniej generowana poprzez kosztowną energię pierwotną.

Ogrzewanie darmowym ciepłem odpadowym

Koszty inwestycji w system centralnego ogrzewania z kotłami, palnikami i systemem kominowym są znaczne! W tym przypadku wpływ mają nie tylko koszty elementów systemu, ale także niezbędna substancja budowlana. Ponadto, przedsiębiorca zdecydowanie wolałby wykorzystać przestrzeń potrzebną na instalację centralnego ogrzewania z kotłami na maszyny i instalacje produkcyjne.

Wdrożyliśmy koncepcje dostaw energii dla klientów, którzy nie potrzebują systemu kotłowego!
Na przykład dla przetwórców tworzyw sztucznych, którzy pokrywają 90% lub więcej zapotrzebowania na ciepło odpadowe z maszyn lub procesów. Tylko w czasach, gdy nie ma dostępnego ciepła odpadowego, deficytowe ogrzewanie zapewniane jest przez elektryczne wkłady grzewcze. Ten wariant wymaga bardzo mało miejsca, nawet przy wysokich mocach wyjściowych.

Samofinansuje się w jak najkrótszym czasie

Koszty energii stają się problemem, którego nie należy lekceważyć, zwłaszcza w przedsiębiorstwach energochłonnych. Ten czynnik kosztowy ma zatem coraz większy wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw.
W międzyczasie coraz więcej firm przeciwdziała temu rozwojowi poprzez ofensywną politykę oszczędności energii. Na przykład poprzez wielokrotne wykorzystanie energii za pomocą odzysku ciepła. Takie środki utrzymują koszty energii na minimalnym poziomie w perspektywie długoterminowej. Ponadto środki w zakresie odzyskiwania ciepła finansują się w bardzo krótkim czasie ze względu na gwałtowny wzrost i dalszy wzrost cen energii.
Kiedy takie środki oszczędności energii są finansowane ze środków zewnętrznych, na przykład poprzez leasing instalacji, klienci stwierdzają, że oszczędności są wyższe niż stopa finansowania. Klienci otrzymują w ten sposób system oszczędzania energii bez wkładu kapitałowego, stopa finansowania generowana jest z oszczędności, a nadwyżka oszczędności może być wykorzystana na zakup nowych maszyn produkcyjnych.

Oszczędność energii w podwójnym pakiecie

Wiele firm zajmujących się obróbką tworzyw sztucznych i metali mogło zredukować swoje obliczenia energii cieplnej do niemal zera dzięki zastosowaniu odzysku ciepła! Ta technologia systemowa firmy ONI umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego z produkcji do celów grzewczych. Technologia ta oparta jest na specjalnych wymiennikach ciepła opracowanych przez ONI, które uzyskują przy temperaturze wody grzewczej wynoszącej tylko 35 °C. Wymienniki ciepła są przeznaczone do stosowania w produkcji grzejników. Obecnie dostępne są na przykład serie urządzeń do odzysku ciepła, które pomimo niskiego poziomu wody grzewczej są w stanie dostarczyć ciepło grzewcze do hal lub biur przy równomiernym rozłożeniu temperatury.

Źródła ciepła odpadowego dla tego typu odzysku ciepła są zazwyczaj wystarczająco dostępne, szczególnie w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych lub metali. Na przykład z chłodzenia oleju w agregatach hydraulicznych, które z reguły zarządzają temperaturą zasilania 30 °C przy temperaturze powrotu 35 °C. System odzyskiwania ciepła może być stosowany do chłodzenia oleju w agregatach hydraulicznych. Ten rodzaj odzysku ciepła ma również bardzo pozytywny efekt dodatkowy. Energia zapłacona jednorazowo za napęd hydrauliczny jest wykorzystywana po raz drugi, poprzez system wody chłodzącej, do celów grzewczych, a jednocześnie zmniejsza koszty, które byłyby niezbędne do funkcjonowania instalacji schładzania. Wykorzystanie odzysku ciepła w zakładach przemysłowych prowadzi do potrójnego wykorzystania energii elektrycznej jako energii napędowej! Tak więc ciepło odpadowe, którego chłodzenie kosztuje, zamienia się w energię cieplną, która dzięki systemowi odzysku ciepła ONI oszczędza koszty ogrzewania!