Niezawodne i ekonomiczne zasilanie
sprężonym powietrzem

Bezpieczne zasilanie sprężonym powietrzem

Niezawodne i efektywne zasilanie sprężonym powietrzem jest priorytetem dla przedsiębiorstw przemysłowych. Niezawodność oznacza również wytwarzanie i dostarczanie sprężonego powietrza o jakości i ilości wymaganych w procesach produkcyjnych, maszynach i instalacjach.
Oferujemy przedsiębiorstwom przemysłowym kompletne rozwiązania w zakresie zasilania sprężonym powietrzem. Od instalacji systemu, poprzez planowanie i instalację, integrację z istniejącymi sieciami, a także usługi serwisowe.

Dostosowane do Twoich potrzeb

Wykonujemy własne lub kontenerowe systemy sprężonego powietrza z pojedynczymi maszynami lub kaskadami sprężarek sprężonego powietrza w wersjach chłodzonych powietrzem lub wodą dla klientów z różnych sektorów przemysłu. W tym celu planujemy i dostarczamy odpowiednie systemy chłodzenia, systemy nawiewu i wywiewu powietrza oraz odzysku ciepła do wykorzystania darmowego ciepła odpadowego.

Integracja odzysku ciepła

Wykorzystanie darmowego ciepła odpadowego poprzez odzysk ciepła zapewnia znaczną poprawę efektywności energetycznej. Jest to czynnik, którego nie należy lekceważyć, zwłaszcza w odniesieniu do zapotrzebowania na ciągłą poprawę efektywności energetycznej w wyniku wprowadzenia audytu energetycznego zgodnie z normą DIN EN 16247 lub systemu zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001. W celu wykorzystania darmowego ciepła odpadowego poprzez odzysk ciepła dostarczamy różne systemy grzewcze, od ogrzewania powietrznego po ogrzewanie podłogowe, które zapewniają odpowiednie ogrzewanie przy temperaturze zasilania 35 °C. Ciepło jest następnie wykorzystywane do ogrzewania budynku. Dodatkowo, higienicznie bezpieczne systemy wody pitnej, zazwyczaj w połączeniu z zintegrowanymi aplikacjami projektowymi.