Technologia energooszczędna sama się
finansuje w bardzo krótkim czasie.

Płaca 50 obrona 100

Ze względu na rosnące koszty energii, temat "efektywnego wykorzystania energii" nabiera coraz większego znaczenia. Szczególnie przedsiębiorstwa energochłonne mają trudności z radzeniem sobie z gwałtownym wzrostem cen energii.
Ofensywna polityka przedsiębiorstw w zakresie oszczędzania energii i jednoczesne stosowanie energooszczędnych rozwiązań systemowych w znacznym stopniu przyczynia się do kontrolowania kosztów energii w dłuższej perspektywie czasowej.

Podstawą refinansowania środków oszczędności energii jest stopa oszczędności energii lub osiągalna redukcja kosztów.
W dziedzinie zaopatrzenia w energię chłodniczą, na przykład, inteligentne koncepcje i zastosowanie najnowocześniejszych technologii może zaoszczędzić 20% i więcej w kosztach eksploatacji, w zależności od sytuacji systemowej.
Jeżeli możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego z obiegów chłodniczych do celów grzewczych, sumują się efekty oszczędności i koszty inwestycyjne są generowane w możliwie najkrótszym czasie. W wielu przypadkach dzięki zastosowaniu odzysku ciepła można zaoszczędzić do 95% kosztów ogrzewania. Chętnie oferujemy zainteresowanym stronom bezpłatny test oszczędności energii, który daje wstępny przegląd możliwego do zrealizowania potencjału oszczędności energii w firmie.

Reprezentatywne okresy amortyzacji

Praktyka pokazuje raz po raz, że okresy zwrotu kapitału od 1 do 2 lat są bardziej normą niż wyjątkiem dla naszych działań na rzecz oszczędności energii. W przypadku finansowania systemów energooszczędnych ONI, np. poprzez leasing, klienci przekonują się, że oszczędności kosztów są kilkakrotnie wyższe od stawki leasingowej! Klient otrzymuje w ten sposób nową technologię zakładu, finansuje ratę leasingową z części oszczędności kosztów i może wykorzystać nadwyżkę oszczędności na inne cele, takie jak zakup maszyn. Nasi partnerzy, znani dostawcy usług finansowych, chętnie przedstawią Państwu ofertę finansowania.