Centralny system wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej.

ONI-Wärmetrafo GmbH oferuje jako dostawca systemów szeroki zakres usług z jednej ręki. Obejmuje to również integrację istniejącej elektrociepłowni lub planowanie nowej. Zrealizowaliśmy już wiele projektów referencyjnych dotyczących elektrociepłowni blokowych i chętnie przedstawimy Państwu rozwiązanie systemowe, które spełni Państwa wymagania i nasze doświadczenie.

Elektrociepłownia blokowa z agregatem chłodniczym absorpcyjnym

Dzięki zastosowaniu tzw. systemu skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i chłodzenia (CHP) sprawność elektrowni cieplnej typu blokowego (CHP) znacznie wzrasta.
Energia cieplna wytworzona przez agregat kogeneracyjny jest zamieniana na zimno za pomocą chłodni absorpcyjnej i wykorzystywana do chłodzenia procesów. Gwarantuje to, że ciepło wytwarzane przez agregat kogeneracyjny ma zawsze źródło zapotrzebowania nawet w ciepłych miesiącach letnich, a ciągła moc elektryczna wytwarzana jest za pomocą agregatu kogeneracyjnego.

Agregat kogeneracyjny w kontenerze jako system modułowy

Zastosowanie jednostki kogeneracyjnej w połączeniu z kontenerem daje wiele korzyści w postaci systemu modułowego. Z jednej strony instalacja jest elastyczna i nie jest związana z konkretną lokalizacją, a z drugiej strony można przeprowadzić optymalne rozmieszczenie pod względem ochrony przed hałasem.
Możliwe jest również połączenie tego systemu z innymi poziomami wydajności w przyszłych rozbudowach, aby umożliwić dalsze poziomy rozbudowy.
Ponadto modułowa konstrukcja jednostki kontenerowej ma tę zaletę, że system może być dostarczany jako jednostka typu "podłącz i używaj", co oznacza, że czasy przestoju instalacji mogą być ograniczone do minimum w celach integracyjnych.

Agregat kogeneracyjny z centralnym ogrzewaniem

Wytworzona energia cieplna może być optymalnie wykorzystana poprzez integrację z istniejącym systemem grzewczym dzięki wysokiemu poziomowi temperatury.
Domieszka do rozdzielaczy obiegu grzewczego do przemysłowego ogrzewania panelowego jest również wyobrażalna i zapewnia efektywny odzysk ciepła.