EtaControl® zmniejsza zużycie
energii przez wtryskarki.

Oszczędność kosztów energii elektrycznej dzięki know-how

Technologia EtaControl® firmy ONI, dalszy rozwój opracowanego około 30 lat temu systemu optymalizacji maszyn ONI, to idealne podejście do efektywnego i szybkiego rozwiązania problemu kosztów energii dla przetwórców tworzyw sztucznych.

Zużycie energii elektrycznej przez wtryskarki stanowi lwią część rachunku za energię elektryczną i znaczący udział w całkowitych kosztach przetwórcy tworzyw sztucznych. To wyjaśnia, dlaczego producenci maszyn od lat intensyfikują działania mające na celu optymalizację zużycia energii. Jednak profile popytu nabywców kolidują z profilami producentów maszyn. Kupujący poszukuje niedrogiego, zoptymalizowanego energetycznie, wszechstronnego urządzenia, które obejmuje asortyment produktów, od szybkich garnków do jogurtów po zaawansowane technicznie formowane części. Chociaż producent maszyn dostarczył uniwersalny produkt za korzystną cenę, musiał ograniczyć optymalizację zużycia energii. Maszyny do formowania wtryskowego zbudowane jeszcze około trzy lata temu charakteryzują się szczególnie wysokim zużyciem energii ze względu na wciąż stosunkowo ograniczoną optymalizację, w zależności od asortymentu produkowanych artykułów. Ponadto przetwórcy tworzyw sztucznych muszą sprostać wymaganiom normy DIN EN ISO 50001 "System zarządzania energią", która wymaga ciągłej poprawy wydajności energetycznej w celu osiągnięcia lepszej równowagi energetycznej i środowiskowej (słowo kluczowe "oszczędność CO2") poprzez większą efektywność energetyczną.

Energetyczna optymalizacja maszyn

Technologia EtaControl® firmy ONI jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na efektywne rozwiązywanie problemów związanych z kosztami energii w krótkim czasie.

Podejście oparte na ocenie rynku powinno zilustrować ogromny potencjał oszczędności. Według ostrożnych szacunków, w samych Niemczech jest około 50.000 wtryskarek o sile zamykania od 2.000 do 54.000 kN (średnio 6.500 kN), które mają ponad pięć lat i mają rocznie 5.000 godzin pracy. Jeżeli uwzględni się zapotrzebowanie na moc 60 kW maszyny o mocy 6500 kN, szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 15 000 GWh przy podłączonym obciążeniu 3000 MW. Jeżeli możliwe jest zmniejszenie 1/3 podłączonego obciążenia przy użyciu opracowanej przez ONI technologii EtaControl, elektrownia na paliwa kopalne o mocy 1.000 MW może zostać całkowicie wyłączona, a przetwórcy tworzyw sztucznych mogą obniżyć koszty energii o około 550.000.000 euro, jeśli uwzględni się cenę energii elektrycznej w wysokości 0,11 euro za kWh!

Sercem tej technologii jest kontrolowany system zarządzania przepływem oleju, który automatycznie dostosowuje się do potrzeb energetycznych maszyny w sekwencji cyklu i odpowiedniej wypraski w zależności od potrzeb. Oprócz inteligentnego sterowania opartego na technologii sterowania Siemens S7, inne komponenty sprzętowe, takie jak przemienniki częstotliwości, miękkie rozruszniki, przełączniki obejściowe, filtry du/dt lub sinusoidalne, są indywidualnie dostosowywane do danej maszyny.

Oprócz taniego wariantu EtaControl® LC, EtaSave jest systemem odzyskiwania energii, który dostarcza nadmiar energii z powrotem do własnej sieci energetycznej, a następnie zapewnia dalszą optymalizację energetyczną. Opcjonalny obwód obejściowy zwiększa również łatwość obsługi podczas przełączania na zasilanie sieciowe.

W szerokim zakresie zastosowań u klientów ONI, z szeroką gamą formowanych części i maszyn, osiągnięto redukcję zużycia energii nawet o 53% w maszynach do formowania wtryskowego! Przeciętnie, około 1600 maszyn, które dotychczas były wyposażone w tę technologię, osiągnęły wskaźnik oszczędności energii na poziomie 36%.... przy zachowaniu tego samego czasu cyklu i jakości produktu. Szczególną zaletą technologii EtaControl® jest to, że pełne spektrum wydajności wtryskarek można w każdej chwili wywołać.

Jeśli wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie i chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o możliwościach optymalizacji zużycia energii w Państwa maszynach, prosimy o kontakt z nami. Chętnie doradzimy.