Regulacja temperatury Rhytemper ®:
Zapewnij stabilność procesu, skróć czas cyklu, zredukuj koszty jednostkowe!

Optymalny proces produkcji

Koszty jednostkowe wyrobów odlewanych ciśnieniowo i formowanych wtryskowo są zasadniczo określane przez kontrolę temperatury formy!
Powodem tego jest bezpośredni wpływ kontroli temperatury formy na stabilność procesu, jakość produktu i czas cyklu.
Konwencjonalne systemy ciągłej kontroli temperatury zazwyczaj niepotrzebnie wydłużają czas cyklu, nie pozwalają na monitorowanie jakości produktu i nie są czynnikiem bezpieczeństwa w odniesieniu do stabilności procesu.
System regulacji temperatury Rhytmper® zapewnia natomiast optymalne zarządzanie temperaturą formowanej części. Dzięki tej technologii systemowej proces produkcyjny jest zarządzany w taki sposób, aby zapewnić stabilność procesu dla całej partii przy możliwie najkrótszym czasie cyklu i ciągłym monitorowaniu procesu produkcji w kierunku zera wad.

Najlepsze innowacje produktowe w pełni wykorzystują swój potencjał tylko wtedy, gdy proces produkcyjny jest optymalnie zarządzany. Aby uzyskać najlepsze wyniki dla całej partii produkcyjnej, wymagane jest inteligentne zarządzanie temperaturą w celu zapewnienia, że termiczny odcisk palca formowanej części jest rejestrowany i stale monitorowany podczas procesu produkcyjnego.
System kontroli temperatury Rhytmper® mapuje wypraski w całym cyklu za pomocą bilansów ciepła w poszczególnych obiegach regulacji temperatury formy. Ocenia się przepływ wody i różnicę temperatur poszczególnych obiegów oraz mapuje się niepowtarzalną strukturę cieplną produkowanej części.
Poprzez monitorowanie bilansów energetycznych i regulację parametrów, takich jak różnica temperatur i przepływu objętościowego w każdym obwodzie regulacji temperatury, zapewnia się, że odcisk palca termicznego formowanej części pozostaje stały w bardzo ograniczonym zakresie.
W praktyce, oprócz zapewnienia stabilności procesu i jakości produktu, uzyskuje się redukcję średniego czasu cyklu o 18 %. W niektórych przypadkach można osiągnąć nawet 40 %.

Formowanie wtryskowe

Centrum sterowania do zarządzania kontrolą temperatury, optymalnie dopasowane do formowanego detalu

Zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną wyraźnie pokazuje, jak jednorodny rozkład temperatury w formowanej części jest tworzony przez system Rhytemper®.

Oszczędzający miejsce montaż Rhytemper® w pobliżu narzędzi.
-Jednostka rozprowadzająca dla 12 obiegów regulacji temperatury na jednej połowie formy wtryskowej.

Odlewanie ciśnieniowe

ONI Rhytemper HotPuls Instalacja z jednostką przełączającą i szafą rozdzielczą obwodu regulacji temperatury na maszynie do odlewania ciśnieniowego.

Jednostka sterująca ONI Rhytemper w praktyce, z wizualizacją na maszynie do odlewania ciśnieniowego.

Widok nowo zainstalowanej maszyny DG z kontrolą temperatury formy ONI Rhytemper zainstalowanej blisko formy.