Holistyczne rozwiązania w zakresie
pomieszczeń czystych z jednej ręki

Efektywne i zorientowane na popyt systemy pomieszczeń sterylnych

Zapotrzebowanie na pomieszczenie czyste, w którym narażenie na poruszające się w powietrzu cząsteczki stałe lub ciekłe jest ograniczone, wynika zazwyczaj ze specyfiki produktu lub specyfikacji higienicznych. Zakres wymagań branżowych jest szeroki, a obszar technologii systemowych, który jest do tego odpowiednio skomplikowany.

Wraz z naszymi ekspertami oferujemy firmom z różnych branż, od przemysłu tworzyw sztucznych po przemysł farmaceutyczny, medyczny i spożywczy kompleksową obsługę, która obejmuje na przykład doradztwo w zakresie projektowania konstrukcji pomieszczeń czystych, specjalistyczne planowanie i tworzenie całych urządzeń peryferyjnych wokół jednostki produkcyjnej, a także przekazanie pod klucz certyfikowanej technologii instalacji GMP.

Kompetencje i doświadczenie w zakresie technologii pomieszczeń czystych

Zaplanowane i wykonane przez naszych ekspertów systemy wentylacyjne zapewniają, że pomieszczenie czyste jest zaopatrywane w powietrze o określonej jakości i że dopuszczalne stężenie cząstek w danym obszarze produkcji nie jest przekroczone. Obejmuje to również zgodność z temperaturą i wilgotnością z uwzględnieniem aspektów higienicznych. Ponadto, zakres naszych usług obejmuje wdrożenie kompletnych urządzeń do pomieszczeń czystych, począwszy od rozwiązania opartego na mikrokomórkach FFU, które jest instalowane na pojedynczej wtryskarce, a skończywszy na dużych pomieszczeniach czystych, w których odbywa się produkcja, dalsza obróbka lub wstępne pakowanie. Dotyczy to również systemów zasilania w energię chłodniczą i grzewczą, sprężone powietrze oraz systemów sterowania, które przejmują zarządzanie operacyjne i monitorowanie aż do zarządzania historią produkcji seryjnej.

Efektywność energetyczna wynika z bezpieczeństwa eksploatacji.

Ponieważ koszty eksploatacji urządzenia do pomieszczeń czystych są stosunkowo wysokie ze względu na wysokie wymagania dotyczące jakości powietrza, systemy te wdrażamy zawsze po nadaniu priorytetu "Optymalizacja kosztów eksploatacji następuje natychmiast po niezawodności procesu"! Kolejną cechą charakterystyczną systemów pomieszczeń czystych ONI jest ich modułowa budowa. Koncepcja ta stwarza idealne warunki dla optymalnie dostosowanych, zorientowanych na popyt rozwiązań o korzystnych kosztach produkcji i eksploatacji!