Niespodzianki składają się na nasze życie, a jeśli są pozytywne, wszyscy jesteśmy szczęśliwsi. To właśnie zrobił w tym tygodniu prezes ONI Wolfgang Oehm. Założyciel optymalizatora energetycznego z Lindlar został zaproszony na wydarzenie przez Bundesverband mittelständische Industrie (BVMW) (Federalne Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw), w którym pracuje jako senator ds. gospodarczych. Po ogólnym powitaniu dyrektor zarządzający BVMW, Herbert Schulte, po raz pierwszy odniósł się do jubileuszowego 25-lecia istnienia europejskiej federacji klasy średniej. W związku z tym dzisiejszego wieczoru wyróżnia się również wybitna osobowość przedsiębiorcy za jego działalność gospodarczą i pracę społeczną w tym zakresie, co oznaczało, że ma to znaczenie. Po pierwszej wskazówce dotyczącej pochodzenia, "...przedsiębiorcy, którego korzenie pochodzą z Westfalii" i "roku założenia jego firmy 1983", niespodzianka była doskonała.

W ten sposób Wolfgang Oehm został uhonorowany przez Bundesverband mittelständische Wirtschaft za swoją przedsiębiorczą pracę. W obecności ponad 100 gości z kręgów polityki i gospodarki BVMW dyrektor zarządzający Herbert Schulte wręczył wysokie wyróżnienie, które do tej pory zostało przyznane tylko nielicznym przedsiębiorcom w Niemczech. W swojej laudacji Schulte podkreślił wybitne osiągnięcia Oehmu w zakresie przedsiębiorczości i wzorowe zaangażowanie społeczne. W centrum jego przemówienia znalazło się długoletnie zaangażowanie na rzecz starszych pracowników z jego mottem "Starsi pracownicy to dla mnie stal nierdzewna, a nie stare żelazo" oraz jego aktywna rola w integracji uchodźców w życiu zawodowym.

"Działanie zamiast mówić" to jego motto, zgodnie z którym ukierunkowuje swoją działalność gospodarczą. Dotyczy to również niezliczonych działań w obszarze wsparcia dla potrzebujących, instytucji i inicjatyw społecznych. Spektrum sięga od przedszkoli po autobusy publiczne, sporty młodzieżowe, różne tablice i szpitale w regionie i poza nim. Jednym z pierwszych gratulacji był były premier stanu Hesja, Roland Koch, który tego wieczoru był gościem honorowym.

Quelle: Oberberg Aktuell