ONI-Wärmetrafo GmbH z Lindlar jest "Darczyńcą Roku 2016". IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung honoruje zaangażowanie firmy w integrację uchodźców. Firma ONI-Wärmetrafo GmbH zainwestowała prawie milion euro w cały pakiet środków. Sfinansowano m.in. kursy językowe dla 50 uchodźców.

Ponadto firma stworzyła dziesięć dodatkowych miejsc szkoleniowych specjalnie dla uchodźców i zatrudniła dodatkowego trenera specjalnie dla tej grupy. Ponadto istnieje program mentorski, który wspiera młodych ludzi między innymi w kontaktach z władzami.

"Wiele firm w naszym regionie jest zaangażowanych w integrację zawodową uchodźców. Zaangażowanie ONI-Wärmetrafo GmbH jest tego doskonałym przykładem", powiedział dr Werner Görg, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej i przewodniczący Rady Powierniczej, podczas ceremonii w salonie Früh Lounge w hotelu Eden Früh am Dom. Nagroda została wręczona po raz trzeci. Nagrodą tą Fundacja IHK chce promować zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw i jednocześnie udostępniać skuteczne instrumenty pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników. W tym roku skupiono się na integracji uchodźców.

 

Quelle: Oberberg Aktuell